| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Siste nr.

Sist ajourført:
08.11.2010

 

 

 

GENEALOGEN

SISTE NUMMER
Genealogen

 
 
Genealogen nr.2/2010
24. årgang

Hittil siste nummer av Genealogen  
utkom i november 2010

(Neste utg.: april 2011)

Medlemsbladet inneholder disse artiklene:

 • Fra redaksjonen Genealogen nr. 2/2010: 3
 • Formannens spalte: Høsten – en bedre tid til gode hobbyer og kanskje en tur til Tynset? Genealogen nr. 2/2010: 4
 • Protokoll fra årsmøtet torsdag 20. mai 2010 Genealogen nr. 2/2010: 5
 • Carsten Berg Høgenhoff: Så har vi flyttet – igjen… Genealogen nr. 2/2010: 6
 • Ingrid Bonde Nielsen: En perle til Dronningen Genealogen nr. 2/2010: 8
  PRESTENYTT:
 • Anne Cappelen Grandt: Prestearkivet i e-bokformat Genealogen nr. 2/2010: 13
 • Finn Roaas: Søsknene Ole Trondsen og Katrine Trondsdatter på Ellingsrud og Nordby i Ullensaker Genealogen nr. 2/2010: 14
  NORSKE SLEKTSHISTORIELAG OG TIDSSKRIFT:
 • Marius Hellerud: Østfold historielag med Runar og Wiwar Genealogen nr. 2/2010: 20
 • Jan Myhrvold: Den finske slekta Porkka fra Finnskogen Genealogen nr. 2/2010: 22
 • Lars Løberg: Asdalrøtter: Fru Johannes opphav – en uløselig gåte Genealogen nr. 2/2010: 34
 • Knut Geelmuyden: Slekten Geelmuyden 350 år i Norge Genealogen nr. 2/2010: 36
 • Arvid Skogseth: Futerekneskap – ei mogeleg kjelde for ein slektsgranskar? Genealogen nr. 2/2010: 38
 • Kristian Hunskaar: Digitaliseringsnytt fra Arkivverket Genealogen nr. 2/2010: 41
  DEBATT:
 • Roald Lyngvær: Nye hypoteser fra Lars Løberg Genealogen nr. 2/2010: 42
 • Lars Løberg: Når tåkelegging blir genealogisk metode Genealogen nr. 2/2010: 42
 • Carsten Berg Høgenhoff: Norsk militærvesen i 500 år Genealogen nr. 2/2010: 44
  REFERATER:
 • BUGG i Byarkivet Genealogen nr. 2/2010: 47
 • Svenske slektsforskerdager i Örebro 2010 Genealogen nr. 2/2010: 48
 • 300-års markering av slaget i Køgebugt 4. oktober 1710 Genealogen nr. 2/2010: 53
 • Ny litteratur Genealogen nr. 2/2010: 54
 • Donerte bøker til NSF i 2009 og deler av 2010 Genealogen nr. 2/2010:62


 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005