| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Genealogen

Sist ajourført:
08.11.2010

 

Innhold, denne siden:

NSF Medlemsblad 1987
NSF Medlemsblad 1988
NSF Medlemsblad 1989
NSF Medlemsblad 1990
NSF Medlemsblad 1991
NSF Medlemsblad 1992
NSF Medlemsblad 1993
NSF Medlemsblad 1994
NSF Medlemsblad 1995
Genealogen 1996

Genealogen 1997
Genealogen 1998
Genealogen 1999
Genealogen 2000
Genealogen 2001
Genealogen 2002
Genealogen 2003
Genealogen 2004
Genealogen 2005
Genealogen 2006
Genealogen 2007
Genealogen 2008
Genealogen 2009
Genealogen 2010

 

GENEALOGEN

INNHOLDSLISTE 
1987-2010

 
 

NSF Medlemsblad (1987)

 • Bache-Wiig, Lars Ravn: Tavle med etterkommere etter Jan Henrik Nitter Hansen (NB: Tavlen finnes ikke i bladet, men i NSFs bibliotek, "småskrift", Øvre Slottsgate 2 B). NSF Medlemsblad nr 2 (1987): 24
 • Barlaup, Ola. "Mikrofilm av Kirkebøker". NSF Medlemsblad nr 2 (1987): 7-11
 • Willoch, Erling: "Husmannssønnen fra Drolsum og Willochslekten i Drammen". NSF Medlemsblad nr 2 (1987): 12-16
 • Uten forfatter: Mikrofiche/Mikrofilm utstyr I. NSF Medlemsblad nr 1 (1987): 6-9
 • Uten forfatter: Mikrofiche/Mikrofilm utstyr II. NSF Medlemsblad nr 2 (1987): 20-24

NSF Medlemsblad (1988)

 • Bugge, Kjeld: "Dikterpresten Matcus Volquartz's slekt". NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 22-24
 • Eken, Thorsten: "Mikrofilm av Kirkebøker". NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 10-16
 • Holm, Else Marie. "Gamle brev.". NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 4-7
 • Knudsen, Riborg M. K.: "Litt slektshistorie". NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 4-7
 • Kvinlog, Stanley: "Bygdebøker: Har Kvinesdal verdensrekord?". NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 29
 • Nedrebø, Yngve: "Som Bømmeløens guldaarer". NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 19-21
 • Nedrebø, Yngve: "Norske emigrasjonsruter il Amerika 1825-1925". NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 18-23
 • Tybring, Lif: "Leveregler i 1829". NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 15-18
 • Sandlie, Arne M.: "Ombygget dias-apparat for visning av mikrofilm". NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 26
 • Willoch, Erling: "Supplement til husmannssønnen fra Drolsum og Willochslekten i Drammen". NSF Medlemsblad nr 1 (1988): 28
 • Uten forfatter: Mikrofilmer i Riksarkivet. NSF Medlemsblad nr 2 (1988): 8-14

NSF Medlemsblad (1989)

 • Arneberg, Inger: "Litt mer om sorenskriver Edvard Røring og hans etterslekt". NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 4-7
 • Bielke, Bernt G.: "Mossing". NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 20-21
 • Halse, Helene: "Fra Ålborg til Gjerdrum". NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 4-5
 • Henriksson, Bjarne: "Slektsforskning på Åland". NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 10-11
 • Johansen, Jan: "De finske kommunionbøkene". NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 19
 • Kann, Erik: Slektsforskning i Danmark. NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 7-9
 • Knudsen, Riborg M: "Hvordan jeg fant slektninger i Amerika, både nulevende og avdøde". NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 19-22
 • Luther, Georg: "Slektsforskning i Finland". NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 15-18
 • Sandvik, Hilde: "Tingbokprosjektet". NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 14-18
 • Skogsjö, Håkan: "Slektsforskning i Sverige". NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 9-14
 • Wasberg, Gunnar Christie: "Per Seland". NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 12-13
 • Uten forfatter: "Mikrofilmer i Riksarkivet". NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 24-29
 • Uten forfatter: Mikrofilmer i Riksarkivet: . NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 24-25
 • Uten forfatter: "Scweigaards statu", fra Illustreret Tidende, 14. juni 1885. Inkl. Johan Ludvig Schweigers stamtavle. NSF Medlemsblad nr 1 (1989): 30
 • Uten forfatter: "Danske antikvariater". NSF Medlemsblad nr 2 (1989): 22-23

NSF Medlemsblad (1990)

 • Anker, C. J.: "Dansk-norsk generalfeltmarschal, grev Louis de St. Germain". NSF Medlemsblad nr 1 (1990): 24-25
 • Brun, Severin: "Hva en gammel bibel kan inneholde av slektsopplysninger" NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 14-15
 • Heineman, Jean O.: "Svindel med ridderordener" NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 12-13
 • Isaachsen, Hanna: "Kultur og romantikk paa Sørlandet - I Slutten av 18. og begyndelsen av 19. aarh, II Fra oldefars dage. Jacobineren og bispedatteren" NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 8-11
 • Isaachsen, Hanna: Kultur og romantikk paa Sørlandet I Slutten av 18de og begyndelsen av 19de aarhundre". NSF Medlemsblad nr 1 (1990): 15-17
 • Johansen, Jan: "Betraktninger om "Utdrag av Vadsø kirkebøger"". NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 18
 • Seland, Per. "Sogneprest Jacob Christian Finckenhagen". NSF Medlemsblad nr 2 (1990): 4-7
 • Tang, Sigfrid Wulfsberg: "Fra de gode gamle dager". NSF Medlemsblad nr 1 (1990): 4-5

NSF Medlemsblad (1991)

 • Isaachsen, Hanna: "Kultur og romantikk paa Sørlandet - III Barbra Cathrine Isaachsen - van Kervel. Kjærlighet og jus". NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 17-21
 • Isaachsen, Hanna: "kultur og romantikk paa Sørlandeet - IV "Min russiske Søster"". NSF Medlemsblad nr 2 (1991): 11-13
 • Isaksen, Guri:"En nærmere forklaring om ekstraskatten 1762". NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 6-7
 • Nedrebø, Yngve: "Arkivene etter Innrullingssjefen, Mønstringssjefen og Sjømannskontoret i Begen 1704-1988". NSF Medlemsblad nr 2 (1991): 14-17
 • Olsen, Kåre: "Hvordan starte arbeidet med slektsgransking?". NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 8-12
 • Tybring, Lif. "Lassens samlinger". NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 4-5
 • Tybring, Lif: "Skilsmisse i gamle dager". NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 13
 • Thomle, E. A.: "Genealogiske Oplysninger om de i Christiansands Domkirke bisatte Personer". NSF Medlemsblad nr 2 (1991): 18-22
 • Sfinx: "Jul i Christiania for 100 år siden". Fra URDs julenummer 1935. NSF Medlemsblad nr 2 (1991): 4-6
 • Uten forfatter: "Litt om mål- og myntverdiene i gammel tid, og om forskjellige uttrykk". NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 14-15
 • Uten forfatter: "Nytt regiter over kirkebøker på mikrofilm". NSF Medlemsblad nr 1 (1991): 22

NSF Medlemsblad (1992)

 • Isaachsen, Hanna: "kultur og romantikk paa Sørlandeet - IV 'Min russiske Søster' forts.". NSF Medlemsblad nr 1 (1992): 16-19

NSF Medlemsblad (1993)

 • Gudbrandson, Terje. "'Det var før det' - arkivbesøk rundt 1960". NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 14
 • Kristiansen, Jan Ivar: To utredninger fra NSF etter forespørsel: Gunder Kværnstrøm f. 1890 og Anna E. Andersen, f. 1878. NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 16-19
 • Seiring, Torbjørn: "Elias Blix og Benkestok-slekta". NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 14-16
 • Uten forfatter: "Bestanden av lokalhitorisk litteratur i NSFs bibliotek". NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 7-11
 • Uten forfatter: "Kort oversikt over historien til Genealogisk DataSentral, Ringerike". NSF Medlemsblad nr 1 (1993): 19-20

NSF Medlemsblad (1994)

 • Kristiansen, Jan Ivar: "En pussig navnebruk fra Vinger på begynnelsen av 1800-tallet". NSF Medlemsblad nr 1 (1994): 8
 • Kristiansen, Jan Ivar: En utredning etter forespørsel: Betzy Marie Petersen, f. 1887. NSF Medlemsblad nr 1 (1994): 8-10
 • Seiring, Torbjørn: "Ny slektshistorisk forening, DIS Salten slektshistoriske forening". NSF Medlemsblad nr 1 (1994): 5-6
 • Uten forfatter: "Egen slektsbank for Sunnhordland". NSF Medlemsblad nr 1 (1994): 7

NSF Medlemsblad (1995)

 • Alnes, Astrid E.: "Oslo Bymuseums fotosamling". NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 10-11
 • Bisseberg, Aslaug: "Slektsforskning er på moten" (fra Aftenposten). NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 21
 • Falch, Tore S.: Landsarkivet for Nørrejylland - Viborg". NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 6-7
 • Falch, Tore S.: Statistisk Sentralbyrå - Folkemengdens bevegelse". NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 17-18
 • Gudbrandson, Terje: "Nytt funn fra 'Gamle Christiania'". NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 5
 • Helgerud, Randi: "Slektsforskere og folkebibliotek". NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 12-13
 • Kristiansen, Jan Ivar: "Oppdagelsen av en maskinist på 'Fram'". NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 14-16
 • Kristiansen, Jan Ivar: "Cathrine Christiana Ørums opprinnelse". NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 16-17
 • Mile, Gunnar: "Hostorien om en 'forsvunnet' oldefar og hvorledes han ble funnet ved hjelp av Sjøinnrulleringen". NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 18-20
 • Seiring, Torbjørn: Kirurgen i Kipperberget". NSF Medlemsblad nr 2 (1995): 15-17
 • Solberg, Thorleif: "Ringerike slektshistorielag". NSF Medlemsblad nr 1 (1995): 12-14

Genealogen (1996)

 • Amundgård, Arne. "Arkivene ved Toten økomuseum." Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 14-17.
 • ———. "Vestoppland Slektshistorielag." Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 12-13.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). "Om seg selv, slektshistorie og NSF: Gunnar Christie Wasberg." Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 25-28.
 • ———. "Svar til spørsmål nr. 11/95, stilt av Esper Lønborg i medlemsblad nr. 2/95. Litt om Friis av Landvik, Torup, von Ansbach og Bringsvær-ætten." Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 38-39.
 • Dybdahl, Kjell. "Hvordan jeg fant slektninger i USA." Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 10.
 • Finne, Henrik Carstensen. "En rotekte Brevik-slekt. Om fadderskapet som indikator og guide i genealogien." Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 24-29.
 • Frydenberg, Per. "Hva var navnet?" Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 17-18.
 • Gudbrandson, Terje, (1946–). "Og dog beveger den seg... Norsk slektshistorisk forening 1926-96." Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 5-6.
 • ———. "Om seg selv, slektshistorie og NSF: Gunnar Christie Wasberg." Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 25-28.
 • Jaatun, Jan Eilert og Fredrik Dyhren. "Per Braastad - bonde og lokalhistoriker." Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 10-11.
 • Kompelien, Arild. "Om personnavn." Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 8-9.
 • Kristiansen, Jan Ivar. "En infam Borge-lensmann [Del 1]." Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 23.
 • ———. "Kuriositeter." Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 22.
 • Langballe, Anne M. Hasund. "Personhistorisk arkiv og biografiske registre ved Universitetsbiblioteket i Oslo." Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 8-9.
 • Myrheim, Frode. "Et bidrag til personnavn-debatten." Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 19-21. Korrigert opptrykk i Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 38-39.
 • Nygaard, Lars. "Kort introduksjon til FYR. Find Your Roots, Teleslekts WWW-baserte søketjeneste." Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 15-16.
 • Pedersen, Mona. "Teleslekt fortsetter sin aktivitet." Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 6-7.
 • Schultz, Odd H. "Roser fra Tinn - både her og «over there»." Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 4-8.
 • Skaar, Ulv Tore. "Teleslekt - en ressurs for oss alle." Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 11-14.
 • Solberg, Thorleif. "Litt om noen gamle ringeriks-slekter." Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 13-22.
 • Sprauten, Knut, (1948–). "Kjeldeskriftavdelingen – kildeutgivelse i Riksarkivets regi." Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 34-37.
 • Steffens, K. E. "Forfalskning av navn." Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 22.
 • ———. "Fortiden slik den faktisk var." Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 18-19.
 • ———. "Hva folk så på som sine rette navn." Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 12.
 • ———. "Om å hete eller å bli kalt noe." Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 9-10.
 • Steineger, Erling. "Hvorfor [brukte] Johan Steineger forkortelsen C.S.?" Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 9.
 • Tekshov, Herborg. "Deichmanske biblioteks tilbud til slektsforskere." Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 18-19.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). "Respektløse prester." Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 11-12.
 • Winge, Harald, (1940-1999). "Om å få sine rette navn tilbake." Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 26.
 • ———. "Steffens' nye misforståelser." Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 10-11.


Genealogen (1997)

 • Alnæs, Egil. "Hva er vel et navn?" Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 36-37.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). "Middelalder-genealogi: Skanke ätten." Melding av Roger de Robelin: Skanke ätten, Røros 1995. 576 s. ill. Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 42-45.
 • ———. "Mikrofilm. Svein Warberg intervjuet av Per Reidar Bjørnerud Christiansen." Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 22-25.
 • ———. "«Stavning av gamla förnamn» - en svensk debatt om skrivemåten av personnavn." Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 35-38.
 • Falck-Ytter, Harald. "Noen nye opplysninger om slekten Anziøns stamfar." Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 20-21.
 • Hernes, Ivar. "«Hva skal barnet hete?»." Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 37-38.
 • Kompelien, Arild. "Mer om navn." Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 33-35.
 • Kristiansen, Jan Ivar. "En infam Borge-lensmann [Del 2]." Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 40.
 • ———. "Jesu kristi Kirke av Siste Dagers Hellige - en kilde til genealogisk glede." Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 9.
 • Myrheim, Frode. "Farsnavnet - et nytt bidrag til personnavndebatten." Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 34-35.
 • Nedrebø, Yngve. ""I Kongens teneste". Melding om ein publikasjon fra Riksarkivarens skriftserie." Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 18-19.
 • Reithaug, Kjetil. "Utenriksdepartementets arkiver - eldre skiftemateriale etter nordmenn døde i utlandet og andre relevante emner for slektsforskere." Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 27-29.
 • Steffens, K. E. "Fortidens særpreg." Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 35-37.
 • Stoltenberg, Trygve. "Genealogisk renovasjon. Noen genealogiske problemer med familien Stoltenberg." Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 10.
 • ———. "Genealogisk renovasjon. Schjelderup eller Stoltenberg? Feil i folketellingen 1900 for Ankenes ved Narvik." Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 41.
 • Vasstveit, Oddvar. "Personalhistorisk kildemateriale i Håndskriftsamlingen ved UBiO." Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 25-26.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). "Adelsnytt [Aspa, Galtung, Skanke, Adelsprosjektet]." Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 5-7.
 • ———. "Gudbrandsdøler i fokus. Referat fra medlemsmøte på Lillehammer 30.11.1996." Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 8-16.
 • ———. "Har det eksistert en adelsætt ved navn Karteke eller Kerthe på Vestlandet." Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 22-24.
 • Winther, Per. "Norge i Nord-Amerika – et bibliografisk skattekammer." Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 30-31.
 • Yttri, Ole Engebretsen. "En husmannsfamilie fra Odalen." Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 11-20 og 26.


Genealogen (1998)

 • Berggren, Ulf. "Släktforskning i Sverige." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 37-40.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). "Litt om ættene på Bergan Nedre og Åserum i Hedrum." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 20-28.
 • ———. "Prosjekt Teleslekt nedlegges!" Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 28-29.
 • Falch, Tore Stenberg. "En reise i østerled – slott og herregårder i Baltikum." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 44-47.
 • Hein, Ants. "Sangaste slott i Sør-Estland." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 48-50.
 • Hernes, Ivar. "Forsvunnet i Amerika. Et forsøk på å finne igjen en familie Normann i Philadelphia." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 53-56.
 • Kompelien, Arild. "Mer navnedebatt." Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 31-32.
 • Løberg, Lars, (1960–). "Norsk adel, hadde vi det?" Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 29-32.
 • Mether, Leif. "Släktforskning i Finland." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 41-43.
 • Naustvik, Konrad. "Kommentarer til Trygve Stoltenbergs bidrag til «Genealogisk renovasjon» i Genealogen 2/97." Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 38.
 • Nedrebø, Yngve. "Bløff eller fakta? Om uektefødte barns fedre i eldre tid." Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 13-24.
 • ———. "Digitalarkivet." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 12-15.
 • Skogseth, Arvid. "Kven var Ivar Mikkelsen? Eit slektsproblem frå Fedje." Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 36-38.
 • Solberg, Thorleif. "Litt om Hole-slekter i eldre tid." Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 39-48.
 • Steffens, K. E. "Replikk til Kompelien." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 51.
 • Stokke, Aasmund, (1931–). "Vedrørende Adalis Erlingsdotter og Losnaætten." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 35.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). "Adelsnytt [Benkestokk, Skanke, Gulsvik, Galtun, Mel, Losna, Aspa, Fluga]." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 15-19.
 • ———. "Middelaldergenealogi som universitetspensum." Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 49-52.
 • ———. "Var fru Adalis Erlingsdotter av Losna-ætten eller Erling [Åmundesson] i Hildegards ætt." Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 25-27.
 • Wiksaas, Arnfinn. "Replikk til spørsmål 3/98. Schytte-slekten." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 59.


Genealogen (1999)

 • Bjørkenes, Bergljot Holte. "Folk og slekt i gamle Trondenes." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 54-55.
 • Bratberg, Terje, (1955–). "Falske adelsmenn!" Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 18-19.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). "Gamle skifter. 1. Et storskifte på Dåreid i Spind i Vest-Agder." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 24-37.
 • Ericsson, Per. "Bildhuggaren Peder Hoff i Jönköping." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 38-39.
 • Grøndahl, Gunnar. "Blant gamle graver." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 44-45.
 • Guðfinna Ragnarsdóttir. "Isländsk släktforskning frå handskrifter till datorer och CD-skivor – källor, föreningar och köpta tjänster." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 5-10.
 • Hernes, Ivar. "En mormonfamilie i Australia. Med røtter tilbake til en familie Normann i Trondhjem." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 56-58.
 • Kompelien, Arild. "Generasjonstest." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 22-23.
 • Langfeldt, Jan G. "Nyttig debatt om personnavn." Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 38.
 • Nilson, Sten Sparre, (1915–) og Bodil Nilson. "Med Piperviksporten som utgangspunkt (del 2)." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 40-43.
 • Nygaard, Ole. "Lossius-tips." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 13.
 • ———. "«Masingsmeden» som dro til kongen." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 46-47.
 • ———. "På sporet av gamle slektninger." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 11-12.
 • ———. "Slektsforskernes Mekka." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 12-13.
 • Paaskoski, Jyrki. "Är genealogin en hjälpvetenskap för dagens historieforskning?" Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 4.
 • Retsö, Dag. "Norske innvandrere i Brasil 1885–1931." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 48-53.
 • Stoltenberg, Trygve. "Genealogiske problemer med familien Stoltenberg." Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 42-43.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). "Kongar i dei norske ættetavlene." Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 20-23.
 • ———. "Litt om Internett." Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 36-38.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). "Adelsnytt [Bratt, von Kampen, Dall, Slede, Pustrung, Augastad, Filippus Fartegnssons ætt, Krabbe, Munk]." Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 44-61.
 • ———. "Adelsnytt [Tronds, Bratt, Båhuslen, Benkestokk]." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 14-18.
 • ———. "Christianias eldste arbeiderklasse. Bygningsarbeidere ved Akershus festning 1630–1655." Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 8-16.
 • ———. "En ættlegg fra Trondhjem 1612." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 21.
 • ———. "En ættlegg om Kvål-ætten fra Melhus 1495." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 18-20.
 • ———. "Visjonæren Andreas Stang (1916–1979)." Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 39-41.
 • Worsøe, Hans H. "Slægtsforskning i Danmark." Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 30-35.


Genealogen (2000)

 • Asak, Per Otto, (1942–). "Arneberg i Solør – en kommentar til Lars Løbergs artikkel "Nye biter i et gammelt puslespill..."" Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 20-22.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). "Gamle slekter på Rødby-gårdene i Hurum." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 35-46.
 • ———. "Gamle slektskretser på Tofte, Holtnes og Skjøttelvik i Hurum." Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 30-50.
 • ———. "Slekt Norge – nyheter for slektsforskere." Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 8-10.
 • ———. "Slå hull på mytene!" Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 54-55.
 • Gundersen, Dag. "Ordbok for slektsforskere." Melding av Terje A. Tetmo: Ordbok for slektsforskere. Oslo: Grøndahl og Dreyers Forlag AS, 1999. Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 61-62.
 • Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). "Ny viten om odelsbønder i Tunsberg len 1604." Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 23-28.
 • Hansen, Bent Billing. "Feilslutninger og misforståelser om slekten på Møklegård og Kil." Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 11-22.
 • Hernes, Ivar. "En familie Tonning i Danmark. Med røtter tilbake til Stryn og til familien Ole Normann i Trondhjem." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 54-57 og 59.
 • Kristiansen, Jan Ivar. "Kari Olsdatter, enkel å finne i 1801-tellingen?" Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 50.
 • ———. "Navn navn navn." Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 57.
 • ———. "Slett ikke bare Ole og Niels, Anne og Marthe." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 46.
 • Langekiehl, Atle Steinar, (1939–). "Gunnvor Ulfsdatter og Helge Halvorsen Møklegårds barn." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 23-34.
 • Midtsand, Per Arne. "Hans Ibsen – Personer med ukjent ættetilhørighet og etterslekt." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 47-50.
 • Nygaard, Ole. "Slektsforskerens drøm." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 16.
 • Seiring, Torbjørn, (1925–). "Ursin-slekten fra Lofoten." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 17-19.
 • Sogner, Sølvi Bauge, (1932–), Anne Minken og Nina Østby Pedersen. "Prosjektet «Norsk innvandringshistorie»." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 10-11.
 • Stoltenberg, Trygve. "Folk og slekt i gamle Trondenes. Gjensvar til Bergljot Holte Bjørkenes' artikkel i Genealogen nr 2/99, s.54-55." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 53.
 • ———. "Gjensidig styrerepresentasjon NSF – DIS-Norge?" Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 55.
 • Thorvaldsen, Gunnar. "Registreringssentral for historiske data – Bakgrunn og muligheter." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 12-14.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). "Norsk Slektshistorisk Forenings heimesider – ein gjennomgang." Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 5-7.
 • Utne, Ivar. "Ivar Aasens navnebok." Melding av Ivar Aasen: Norsk Navnebog eller Samling af Mandsnavne og Kvindenavne. Ved Kristoffer Kruken og Terje Aarset. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. Nr. 3. Høgskulen i Volda, Volda, 1997. Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 57-58.
 • ———. "Tyske og hollandske slektsnavn i Norge." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 51-53.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). "Adelsnytt [Benkestokk, Losna, Sjakktavle, Tronds]." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 10-11.
 • ———. "Adelsnytt [Festskrift til Lars Løberg, Krabbe]." Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 22.
 • ———. "Arneberg-slekten." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 22.
 • ———. "Vårt finske bibliotek." Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 4.


Genealogen (2001)

 • Becken, Svein. "Stranger-slekten i Christiania." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 55-57.
 • Bjønnes, Anders, (1960–). "Personlige segl fra fullmaktsbrevene i forbindelse med hyllingene i 1591 og 1610." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 25.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). "Bondesegl i Danske Kanselli." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 54.
 • ———. "En forening ser dagens lys – litt om stiftelsen av NSF og personene som stod bak." Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 7-9.
 • ———. "En ættlegg fra Kvåle i Bygland 1642." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 50-53 og 55.
 • ———. "Hans Jakobssøn Lo og sveinene på Akershus slott 1557–61." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 23-24.
 • ———. "Kommentarer til gamle slektskretser på Tofte, Holtenes og Skjøttelvik i Hurum." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 44.
 • ———. "Slektsforskere som innholdsleverandører til Internett." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 13-17.
 • Dahlstedt, Fyr Gullik. "1600-tallsslekten på Gjørv i Inderøy." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 26-43.
 • Gustavsen, Are S[kjervik], (1967–). "Et tillegg om Sando i Sande." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 45-48.
 • ———. "Ex fontibus: To tyver for retten i Sande 1666 – et innblikk i en omflakkende tilværelse gjennom et langt liv og sosial nød i ung alder." Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 40-45.
 • Hernes, Ivar. "De kom til Dakota Territory." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 70-74.
 • Holden, Finn. "Hans Aasen på Røros – forsøk på en oppklaring." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 58-63.
 • Häggman, Bertil. "Stavanger og Deneys Reitz. En sydafrikansk statsman med rötter i Norge." Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 10-11.
 • Keus, Jan M. "Periodika: De Nederlandsche Leeuw og Gens Nostra." Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 56.
 • Kristiansen, Jan Ivar. "Bli med på Rommerich-jakt!" Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 67-68.
 • ———. "Dødsmeldingene – en kilde du ikke bør gå utenom." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 68-69.
 • ———. "Sjekk alltid originalkildene!" Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 64-65.
 • Løberg, Lars, (1960–). "Jakten på Carl Johan Ahlstedt." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 20-22.
 • ———. "Svenska släktsforskardagar i Borås." Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 12.
 • ———. "Våre røtter." Melding av Nils Johan Stoa og Per-Øivind Sandberg: Våre røtter. Revidert utgave. Oslo: Cappelen, 2001. Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 52-53.
 • Løberg, Lars, (1960–), Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–), Per Henrik Bache og Per Reidar Bjørnerud Christiansen, (1968–). "Debatt: Gjensdig styrerepresentasjon til alles beste [Løberg]. Replikk til Trygve Stoltenberg [Vigerust]. Tilsvar til Stoltenberg [Bache]. Kommentar til Bache [Christiansen]. Tid for samlokalisering [Vigerust]." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 10-12 og 66.
 • Myrheim, Frode. "Norsk Etternamnleksikon." Melding av Olav Veka: Norsk etternamnleksikon. Norske slektsnamn – utbreiing, tyding og opphav. Oslo: Det Norske Samlaget, 2000. Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 75-77.
 • Nedrebø, Yngve. "Norges kirker." Melding av Anne Marta Hoff, Hans-Emil Lidén og Ola Storsletten: Norges kirker. Hordaland I-II. Oslo: Gyldendal / NIKU, 2000. Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 53-54.
 • Nielsen, Jens Petter, (1963–). "Klaus Sebjørnsson og Kari Olsdotter." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 44-45.
 • Nygaard, Ole. "Slektsmysterium i Vingelen løst." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 66.
 • ———. "Slektstavler til glede og besvær." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 18-19.
 • ———. "Tynset-presten Rasmus Madsens etterkommere." Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 31-34.
 • Rostrup, Randi. "Trane-etterkommere på Nordmøre. Svar og kommentar til spørsmål nr.5/2001." Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 34-39.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). "Ex fontibus: «Foer saa der i fra...» Ein sunnhordlending på tjuveraid i 1675 og 1676." Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 46-48.
 • ———. "Litt om kjeldekritisk metode." Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 27-29.
 • Utne, Ivar. "Utviklinga av slektsnavn i Norge, med særlig vekt på sen-navn." Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 13-26.
 • Vigerust, Tore H[ermundsson], (1955–). "Adelsnytt [Internett, Likpredikener]." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 76.
 • ———. "Erfaringer fra en arkivreise til Rostock 27. juli – 4. august 2001." Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 49-51.
 • ———. "Fremdriftsplanen for Norsk Prestehistorie 1968." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 65.
 • Viste, Torunn. "Svartedauens betydning for norsk befolkningsstruktur." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 9.


Genealogen (2002)


 • Arntzen, Jon Gunnar. "Personalhistorie - den umulige disiplin?". Genealogen nr. 1/2002: 6-14.
 • Christiansen, Per Reidar. "Erlend Fartegnsson - en ukjent adelsmann?". Genealogen nr. 2/2002: 36-37.
 • ———. "Historien om da Ola Johansson på Eik i Hurum ble vanfør". Ex fontibus. Genealogen nr. 2/2002: 61.
 • ———. "Var Tord Benkestokks ektefelle av Tjøtta-ætt eller en "Skjolderbånd til Bro"?". Genealogen nr. 2/2002: 49-58.
 • Espelid, Knut L.. "Manuskriptsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen." Genealogen nr. 1/2002: 43-45.
 • Felberg, Knut. "DIS-Norge, en slektsforening i vekst!". Genealogen nr. 2/2002: 40-41.
 • Gustavsen, Are S.. "Et klede til besvær." Ex fontibus. Genealogen nr. 1/2002: 53.
 • ———. "Jubileumsfeiring med stil på Gamle Logen." Genealogen nr. 1/2002: 19-20.
 • ———. "Svenska släktsforskardagar i Borlänge 2002". Genealogen nr. 2/2002: 42-43.
 • Kristiansen, Jan Ivar. "Erik Vandringsmand". Ex fontibus. Genealogen nr. 2/2002: 60-61.
 • ———. "Nøden i Hallingdal". Ex fontibus. Genealogen nr. 2/2002: 61-62.
 • Leden, Astrid. "Fra dåpsattest til fødselsattest." Genealogen nr. 1/2002: 18.
 • Løberg, Lars. "Leif Thingsruds foredrag 'Slektshistoriske kilder i kommunale arkiv'". Genealogen nr. 2/2002: 21. 
 • Myhrvold, Jan. "www.fennia.nu - Et forum for skogfinsk genealogi m.m." Genealogen nr. 2/2002: 41.
 • Nedrud, Rune. "Referat fra skandinavisk seminar i Flensburg". Genealogen nr. 2/2002: 44-48.
 • Nielsen, Jens Petter. "Noen slektsforbindelser mellom Uvdal, Hol og Ål." Genealogen nr. 1/2002: 21-42.
 • Rostrup, Randi. "Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen". Genealogen nr. 2/2002: 22-35.
 • Skogly, Robert Chr.. "genealogi.no - foreningens hjemmesider". Genealogen nr. 2/2002: 38-39.
 • Ugulen, Jo Rune. "Ein helgelendings endelikt i Bergen 1718." Ex fontibus. Genealogen nr. 1/2002: 51-52.
 • ———. "Litt meir om tjuven Ola Kristoffersson frå Ølen". Ex fontibus. Genealogen nr. 2/2002: 62.
 • Utne, Ivar. "Gifte kvinners etternavn, slektsnavn og mellomnavn". Genealogen nr. 2/2002: 5-17.

 

Genealogen (2003)

 • Bjercke, Alf R. "Dansk-norske leietropper i europeiske felttog fra 1680-1714." Genealogen nr. 2/2003: 12-17.
 • Christiansen, Per Reidar. "En ætt fra Holter i Nes med forbindelser til Røyken, Tronstad i Hurum og Tjuvkil-ætten i Båhuslen". Genealogen nr. 1/2003: 22-39.
 • Cissé, Yacoub. "Pete Brown - et norsk musikkikon." Genealogen nr. 2/2003: 6-9.
 • Hernes, Ivar. "Pastor Johan Arnt Olsen Wangberg". Genealogen nr. 1/2003: 40-45.
 • Kristiansen, Jan Ivar. "Rommerich-'mysteriet' løst!" Genealogen nr. 2/2003: 61.
 • Lucy, Marit. "Norsk genealogi i USA". Genealogen nr. 1/2003: 51-53.
 • Løberg, Lars. "En sørgelig skjebne..." Genealogen nr. 2/2003: 54.
 • ———. ""Evas sju døtre - en fortelling om våre genetiske formødre." Genealogen nr. 2/2003: 10-11.
 • ———. "Jon Gunnar Arntzens foredrag: Borgerlige Bohemer?" Genealogen nr. 2/2003: 50-51.
 • ———. "Årets begivenhet i slektsforskerkretser". Genealogen nr. 1/2003: 5-7.
 • Petersen, Asmund. "Petersen von Fyren - En bedre hypotese om opphav?". Genealogen nr. 1/2003: 54-56.
 • Paasche, Anne Franck. "Referat fra Nordgen-seminar på Åland 2003." Genealogen nr. 2/2003: 28-30.
 • Rostrup, Randi. "Karine Michelsdatter og hennes to ektemenn Peder Trane og Hans Simonsen." Genealogen nr. 2/2003: 31-49.
 • ———. "Michel Trane på Sunnmøre - ein korreksjon". Genealogen nr. 1/2003: 18.
 • Sandberg, Per-Øivind. "Genealogen Christian Dag Spangen - 100 år siden hans fødsel". Genealogen nr. 1/2003: 13-17.
 • Skjerve, Leiv. "Ættleggen fra Trondhjem 1612 var vedlagt en søknad som ikke ble innvilget". Genealogen nr. 1/2003: 19-21.
 • Skjerve, Leiv. "Et epitafium i Melhus kirke og slekten Lindved i Norge". Genealogen nr. 1/2003: 46-50.
 • Skogly, Robert Chr. H. "Foreningens nettsider". Genealogen nr. 1/2003: 12.
 • Ugulen, Jo Rune [Kristiansen], (1968–). "Svenska släktforskardagar i Ronneby 2003." Genealogen nr. 2/2003: 27.
 • Vigerust, Tore H. "Fortegnelse over løsgjengere i Fredrikstad 1812." Genealogen nr. 2/2003: 18-19.
 • Wiborg, Svein. "Kompetansemotivert innvandring til de norske glassverkene på 1700-tallet." Genealogen nr. 2/2003: 20-26.

 

Genealogen (2004)

 • Asak, Per Otto. "En kommentar til Per Reidar Christiansens: 'En ætt fra Holter med forbindelser til Røyken, Tronstad i Hurum og Tjuvkil-ætten i Båhuslen' i Genealogen nr. 1/2003." Genealogen nr. 1/2004: 52.
 • Askerøi, Tom. "Pape-slekter i Norge." Genealogen nr. 1/2004: 47-51.
 • Christiansen, Per Reidar. "Ny viten om ætten fra Grimsrød på Jeløya." Genealogen nr. 1/2004: 37-47.
 • ———. "Var lagmannen Jørgen Claussøn stamfar til slekten Valravn?" Genealogen nr. 2/2004: 7-17.
 • Hunskaar, Kristian. "Bygdekvelder i regi av NSF." Genealogen nr. 1/2004: 53.
 • Høyendahl, Sten. "En eldgammel bonde fra Askim. Knut Bjørnsson Dramstad (1646-1739) ig hans slekt." Genealogen nr. 1/2004: 9-25.
 • Langekiehl, Atle Steinar. "Slektene på Skog i Skiptvet og Søgård i Øymark. Nye innfallsvinkler til to slekter i bondearistokratiet med adelig bakgrunn." Genealogen nr. 2/2004: 37-53.
 • Lihaug, Elin Galtung. "Slesvig - et spørsmål om identitet." Genealogen nr. 2/2004: 54.
 • ———. "Utradisjonelle metoder - slektsforskning utenfor Norge." Genealogen nr. 1/2004: 26-29.
 • Lunde, Trond Øivindson. "Oskar Alexander Hansen Braatens slekt."  Genealogen nr. 2/2004: 23-26.
 • Myhrvold, Jan. "Rapport fra Finnsams arkivkonferanse 2004." Genealogen nr. 1/2004: 54-55.
 • ———. "Rapport fra släktsforskardagarna 2004 i Östersund." Genealogen nr. 2/2004: 56-57.
 • ———. "Skogfinsk genealogi i Norge." Genealogen nr. 2/2004: 27-36.
 • Nedrud, Rune. "Sommerturen til Båhuslen." Genealogen nr. 2/2004: 55.
 • Snildal, Andreas. "Kvener i slektsforskningen." Genealogen nr. 1/2004: 30-36.
 • Utne, Ivar. "Ingrid Alexandra - navn for ei dronning." Genealogen nr. 1/2004: 6-8.
 • Vigerust, Tore H. "Arkivundersøkelser i Nord-Tyskland: Hvor og Hvordan?" Genealogen nr. 2/2004: 18-22.

 

Genealogen (2005)

 • Alstadsæter, Lars Harald. "Gjetergutten som ble banebrytende lokalhistoriker." Genealogen nr. 2/2005: 6-11.
 • Becken, Svein. "Kan 'Familysearch" være til nytte?" Genealogen nr. 1/2005: 56-57.
 • Christiansen, Per Reidar. "Jorddrotten og leilendingen Tormod Jonsson. Fra Skjelsvik i Eidanger til Klyve i Solum."
 • ———. "Tjuvkil-ætten i Båhuslen og odelen til Tronstad og Tronstadgodset i Hurum." Genealogen nr. 1/2005: 37-54.
 • Gustavsen, Are S. "Litt nytt om slekten Brun fra Marstrand." Genealogen nr. 1/2005: 10.
 • ———. "Riksarkivet åpner seg for publikum." Genealogen nr. 2/2005: 36-38.
 • ———. "Store Solum i skyggen av Tordenstjerne. Genealogen nr. 2/2005: 45-47.
 • Holden, Finn. "Anmeldelse av en slektsbok - en takk og kommentar." Genealogen nr. 2/2005: 58-59.
 • Hosar, Hans P. "Nye trendar og kvalitetssikring i bygdebøker." Genealogen nr. 2/2005: 17-22.
 • Hunskaar, Kristian. "Omkring Åserum-ætlingenes Lo-avstamning." Genealogen nr. 2/2005: 12-16.
 • Høyendahl, Sten. "Stillau Kristensson fra Søndre Vines i Skiptvet." Genealogen nr. 1/2005: 55.
 • Lunde, Trond Øivindson. "Wergelandssønnen Olaf Knudsen - læreren på Nøtterøy." Genealogen nr. 2/2005: 39-42.
 • Løberg, Lars. "En heraldisk kvinnehistorie." Genealogen nr. 2/2005: 43-44.
 • ———. "Skiftematematikk med forviklinger. Generaltollforvalter Johan Garmann og Madame Karen Frimans skifte." Genealogen nr. 2/2005: 33-35.
 • ———. "Sommerturen 2005." Genealogen nr. 2/2005: 49.
 • Myhrvold, Jan. "Fra Finnskogdagene 2005". Genealogen nr. 2/2005: 50-52.
 • ———. "Fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltagelse ved Sveriges Släktsforskardagar i Göteborg 26.-28. august 2005. II. Inntrykk fra Kronohuset." Genealogen nr. 2/2005: 55-57.
 • ———. "Slekt Norge - 5 år på nett." Genealogen nr. 1/2005: 68.
 • Ryberg, Anders. "Litteratur om Bohuslän." Genealogen nr. 1/2005: 5-10.
 • Ryberg, Anders. "Viktigare Internetsidor vid släktsforskning i Bohuslän." Genealogen nr. 1/2005: 32-33.
 • Snildal, Andreas. "En gammel kvenslekt fra Lyngen i Troms." Genealogen nr. 1/2005: 58-67.
 • ———. "Skannede kirkebøker." Genealogen nr. 2/2005: 23.
 • Steen-Karlsen, Torbjørn. "Min slekt fra Båhuslen." Genealogen nr. 1/2005: 27-31.
 • ———. "Vestfold Slektshistoriesenter åpnet på Nauen gård ved Tønsberg." Genealogen nr. 2/2005: 30-32.
 • Tollesson, Jörgen. "Båhusarkivet." Genealogen nr. 1/2005: 34-36.
 • Vigerust, Tore H. "Fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltagelse ved Sveriges Släktsforskardagar i Göteborg 26.-28. august 2005. I. Reisen gjennom Båhuslen." Genealogen nr. 2/2005: 53-55.
 • ———. "Fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltagelse ved Sveriges Släktsforskardagar i Göteborg 26.-28. august 2005. III. Tilvekst 2005 til Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek." Genealogen nr. 2/2005: 57.
 • ———. "Liste over brannsvenner (stråleførere) ved Sprøyten i Fredrikstads Forstad 21.12.1807." Genealogen nr. 2/2005: 48.
 • ———. "Spørsmålet om en felles samlende slektsforskerdag i Norge." Genealogen nr. 2/2005: 25-28.
 • ———. "Utvalgte kilder til Båhuslens slektshistorie." Genealogen nr. 1/2005: 11-26.


  Genealogen (2006)


 • Albretsen, Carl S. "Slekten, kystbykulturen og vandalisme." Genealogen nr. 1/2006: 20-21.
 • Annfelt, Trine. "Er røtter medfødt?" Debattinnlegg. Genealogen nr. 2/2006: 16-17
 • Arntzen, Jon Gunnar. "Ikke akkurat "Hole in one", men Par for the course". Rapport fra den 27. internasjonale genealogi- og heraldikkonferansen, St. Andrews, Skottland. Genealogen nr. 2/2006: 7-9
 • ———."Om å stå på egne ben - eller skyte seg i foten". Genealogen nr. 2/2006: 46-52.
 • Bjønnes, Anders. "Lif Tybring i foreningens tjeneste". Genealogen nr. 2/2006: 21-24.
 • Christiansen, Per Reidar. "Foss-ætten fra Øvre Eiker. (Håvard Jonssons ætt)." Genealogen nr. 1/2006: 22-37.
 • Fure, Jorunn Sem."Genealogien i rasestatens tjeneste." Foredrag fra NSFs årsmøte 22. mai 2006. Genealogen nr. 2/2006: 10-15.
 • Gustavsen, Are S. "Godt fremmøte på Tordenstjerne-seminar." Genealogen nr. 1/2006: 38.
 • Høgenhoff, Carsten Berg: "Sol- og lærerik sommertur til Hurum." Rapport fra NSFs sommertur. Genealogen nr. 2/2006: 54-55.
 • ——— og Snildal, Anders: "Rapport fra Sveriges Släktforskardagar i Stockholm, 12.-13. august." Genealogen nr. 2/2006: 55-59.
 • Lihaug, Elin Galtung. "Eesti Genealoogia Selts 15-årsjubileum. Tallinn, 2. november 2005." Genealogen nr. 1/2006: 39-40.
 • Løberg, Lars. "Husmannsvesenet på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Foredrag for slektsforskerdagen i Oslo 29. oktober 2005." Genealogen nr. 1/2006: 13-21.
 • ———."Selvsagt er røtter medfødt." Debattinnlegg. Genealogen nr. 2/2006: 17.
 • Myhrvold, Jan. "Anbytarforum fortsatt delvis stengt." Genealogen nr. 1/2006: 5.
 • ———."Skandinavisk skogfinsk konferanse 2005." Genealogen nr. 1/2006: 42-44.
 • Nedrud, Rune. "Om Rist og Ringemuth i april." Rapport fra møte i Europeiske aner. Genealogen nr. 2/2006: 53.
 • Ottesen, Odd. "En bok og dens eiere." Genealogen nr. 1/2006: 6-12.
 • Rostrup, Randi. "Prestenytt: Audun Eriksen, prest på Nordmøre 1640-1654." Genealogen nr. 2/2006: 19-20
 • ———."Bidrag til futesoga for Nordhordland og Voss." Genealogen nr. 2/2006: 25-45.
 • Vigerust, Tore H. "Deutsche Zentralstelle für Genealogie, Leipzig." Genealogen nr. 1/2006: 40-41.
 • Vigerust, Tore H. "Utvalgte kilder til Båhuslens slektshistorie - del 2." Genealogen nr. 1/2006: 46-50.
 • ———."Abedisse Valborg" Genealogen nr. 2/2006: 6.
 • ———. "Tilvekst 2006 til Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek - anskaffet ved Sveriges Släktforskardagar i Stockholm 12.-13. august 2006" Genealogen nr. 2/2006: 58.
 • Wiksaas, Arnfinn. "Slektssjåvinisme, eller hva?" Genealogen nr. 1/2006: 51.

  Genealogen (2007)

 • Christiansen, Erling Neumann."Drammensslekten Neumann - en oppdatering 100 år etter utgivelsen av "Neumann-slekten" i 1903" Genealogen nr. 1/2007: 20-23.
 • Fagerli, Torkel: En slekt Mandal, Genealogen nr. 2/2007: 63-64
 • Gustavsen, Are S. "Fra lokalpolitikkens barndom: En bondes syn på verdige og uverdige trengende i 1838". Genealogen nr. 1/2007: 32-35.
 • ———. "Kven eigde Vestlandet i mellomalderen?", Jo Rune Ugulen disputerte 9. februar 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen. Genealogen nr. 1/2007: 45-47.
 • ———. "Hringariki anno 2007 - med Norges eldste og mest utholdne redaksjon?", presentasjon av redaskjonen i Ringerike Slektshistorielags tidsskrift Hringariki. Genealogen nr. 1/2007: 48.
 • ———. Lars Løberg om sitt forhold til NSF og utviklingen i hans formannsperiode, Genealogen nr. 2/2007: 15
 • ———. Nordnorsk identitetskrise: Petter Dass har mistet sitt ansikt, Genealogen nr. 2/2007: 21
 • Helleberg, Odd Arne: «Når englene har henta sjela…» – del 1, Genealogen nr. 2/2007: 24
 • Hunskaar, Kristian: Norsk lokalhistorisk institutt, Genealogen nr. 2/2007: 40
 • ———. Bygdebøker på nett – et NLI-seminar, Genealogen nr. 2/2007: 50
 • Høgenhoff, Carsten Berg og Eri, Jan. "Folk på vidvanke". Strays i samarbeid med DIS-Norge, Genealogen nr. 1/2007: 16-18.
 • ———. "Arbeidsgrupper over landegrensene - en arbeidsmodell for ad hoc-baserte slektshistoriske arbeidsgrupper over landegrensene." Rapport fra møte i Arbeidsgruppen for Europeiske Aner 14. oktober 2006. Genealogen nr. 1/2007: 39-41.
 • ———. : Slektsforskningens Hus – NSF og DIS-Norge flytter til Grønland, Genealogen nr. 2/2007: 54
 • Kolberg, Frank. "Christence Groll og hennes slekt". Genealogen nr. 1/2007: 18-19
 • Lunde, Trond Øivindson. "Lars Nilsen - den enarmede lærer i Søgne". Ex fontibus, Genealogen nr. 1/2007: 7-15.
 • Løberg, Lars: NADRA – Pakistans folkeregister er verdensledende på IT, Genealogen nr. 2/2007: 19
 • ———. NSFs sommertur – en vellykket improvisasjon, Genealogen nr. 2/2007: 52
 • Myhrvold, Jan. "Rapport fra seminar om slekta Bratt i Gudbrandsdalen" Genealogen nr. 1/2007: 42-44.
 • Myhrvold, Jan og Gustavsen, Are S: En augusthelg i Halmstad og Kjøbenhavn, Genealogen nr. 2/2007: 56
 • Myhrvold, Jan: DNA vinner trerreng: Skotsk gen avslørt, Genealogen nr. 2/2007: 42
 • ———. Skogfinsk doktordisputas på svensk i Norge, Genealogen nr. 2/2007: 59
 • Pettersen-Dahl, Terje. "Preben von Ahnen i Riksarkivet" Genealogen nr. 1/2007: 5-6
 • Rostrup, Randi: "Mette Kristine Brunsten og hennes to ektemenn Jens Barsøe og Erik Leganger, sogneprester i Torvastad", Prestenytt, Genealogen nr. 1/2007: 29-31.
 • Roaas, Finn: "Anna Olsdatter - en innflyttet svenske til Østfold i 1864" Genealogen nr. 1/2007: 24-28.
 • ———. Simon Simonsen, født 1879, Genealogen nr. 2/2007: 44
 • Seglsten, Per Helge: Ibsens ukjente barnebarn, Genealogen nr. 2/2007: 6
 • Snildal, Andreas. "NSFs høstmøte 16. november 2006." Genealogen nr. 1/2007: 41-42.
 • Vigerust, Tore H. "Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek - hva nå?" Genealogen nr. 1/2007: 36-38.

  Genealogen (2008)
 • Albretsen, Carl S.: Bucha-familien i Grenlandsområdet, Genealogen nr. 1/2008: 61–62
 • Asak, Per Otto: Håkon Brøter i Skedsmo og hans slekt, Genealogen nr. 1/2008: 34–38
 • Blom, Håvard: Formannens spalte: Viktig med vekst i distriktene?, Genealogen nr. 2/2008: 5
 • Bratland, Kennth og Skogseth, Arvid: Nikolai Wergelands ukjente mormor, Genealogen nr. 1/2008: 11–15
 • Gustavsen, Are S.: Digitalarkivet 10 år – "med høge smørbrød og gode kaker", Genealogen nr. 1/2008: 39–41
 • ———. Resen – en trøndsk presteslekt fra Jylland (Prestenytt), Genealogen nr. 1/2008: 45
 • ———. Anmeldelse av Nils G. Bartholdys: Adels – og våpen breve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536, Genealogen nr. 2/2008: 62
 • ———. Fargerikt innblikk i adlingens historie, Genealogen nr. 2/2008: 62
 • ———. Ola Teige sikret seg Ph.D.-graden, Genealogen nr. 2/2008: 54
 • ———. Mitt møte med Finnskogen, Genealogen nr. 2/2008: 56
 • ———. Herlige Hardanger: Sommerens høydepunkt?, Genealogen nr. 2/2008: 60
 • ———. Rokkeringer i redaksjonen s. 4
 • Hansen, Ivar Roger: Petter Dass-portrettet i Melhus kirke – myte og mysterium, Genealogen nr. 1/2008: 47–58
 • Hansen, Kåre: Prestenytt: Petter Dass-portrettet i Melhus kirkeatter en gang – dokumentasjon og etterrettelighet, Genealogen nr. 2/2008: 39
 • Helleberg, Odd Arne: Når englene har hentet sjela – del 2, Genealogen nr. 2/2008: 14
 • Hunskaar, Kristian: Skogfinsk tema på høstmøtet, Genealogen nr. 1/2008: 65–66
 • ———. Kontroll og etterprøving av bygdebøker, Genealogen nr. 2/2008: 11
 • Hunskaar, Kristian og Gustavsen, Are S.: Vellykket sommertur av det varme slaget, Genealogen nr. 2/2008: 55
 • Iversen, Rigmor Waler: Erkehertug på ville veier? - Alexander Hugo Køhler og den vanskelige sannheten, Genealogen nr. 1/2008: 16–31
 • Kristiansen, Jan Ivar: Litt krim fra gamle dager, Genealogen nr. 1/2008: 59
 • Lihaug, Elin Galtung:Europas første afrikanske intellektuelle?, Genealogen nr. 1/2008: 6–10
 • Løberg, Lars: Blant norskafrikanere, Genealogen nr. 1/2008: 32–33
 • ———. Fagseminar i middelaldergenealogi 5. januar 2008, Genealogen nr. 1/2008: 67–68
 • ———. Er navnelovens rettsvern illusorisk?, Genealogen nr. 2/2008: 37
 • Nedrud, Rune: Biblioteket – endringer og forbedringer, Genealogen nr. 1/2008: 42–43
 • ———. Malmø 30.-31. august, Genealogen nr. 2/2008: 60
 • Nilsen, Randi Engstrøm: Mjøsmuseets museumstreff om bygdebok, Genealogen nr. 1/2008: 66–67
 • Roede, Lars: Hus og mennesker i Christiania, Genealogen nr. 2/2008: 6
 • Sidselrud, Kaare Seeberg: 1905 – og litteraturen fra 100-årsmarkeringen 2005, Genealogen nr. 2/2008: 63
 • Utne, Ivar: Gamle språkformer i etternavn med opphav i norske gårdsnavn, Genealogen nr. 2/2008: 26
 • Vigerust, Tore H: Hertug Håkons portrettsegl, Genealogen nr. 1/2008: 5
 • ———. Et samemanntall fra Salten 1638, Genealogen nr. 1/2008: 64

Genealogen (2009)

 • Bjønnes, Anders, Blom, Håvard og Becken, Svein: Seglprosjektet – historikk, status og fremdrift, Genealogen nr. 1/2009: 15
 • Blom, Håvard: Formannens spalte: Tilgjengelighet kontra kvalitet, Genealogen nr. 1/2009: 4
 • Bosquet, Pierre: The french people in Bergen during the 17th and 18th centuries, Genealogen nr. 2/2009: 54
 • Bratland, Kenneth: Registrering av kirkebøkene fra Haus prestegjeld, Genealogen nr. 2/2009: 42
 • ———. Fattige i Åsane på 1700-tallet, Genealogen nr. 2/2009: 49
 • Christiansen, Per Reidar: Litt om gamle ætter fra Ås i Hurum og Kjekstad i Røyken, Genealogen nr. 1/2009: 20
 • Gustavsen, Are S.: Ex Fontibus: Trøndske drapsmenn 1668 og 1669 – etterlyst i Skien 1670, Genealogen nr. 1/2009: 44
 • Gustavsen, Are S.: Noen bergenske genealoger, Genealogen nr. 2/2009: 41
 • ———. «Baade» òg – om et gammelt navn, en ring og en kontorpult på Hanseatisk musem, Genealogen nr. 2/2009: 64
 • Høgenhoff, Carsten Berg: Søkbart navneregister for Genealogen på genealogi.no, Genealogen nr. 1/2009: 64
 • ———. En feil i Digitalpensjonatet, og hvordan man kanledes på gale veier, Genealogen nr. 2/2009: 38
 • Høyendal, Sten: Leiermålslister fra 1660-årene – en kilde til personkunnskap, Genealogen nr. 2/2009: 6
 • Kristiansen, Ivar: Kuriosa fra 1801-tellingen, Genealogen nr. 1/2009: 13
 • Leganger, Arnt-Robert: Nederlenderne viktigere for Bergen på 1500-tallet enn før antatt, Genealogen nr. 2/2009: 52
 • Lyngvær, Roald: Adelsprosjektet. Fra orden til kaos?, Genealogen nr. 2/2009: 33
 • Løberg, Lars: For lite Bodø-glimt? Bokanmeldelse av Per A. Jakhelln m.fl.s Slekten Jakhelln - Glimt av en historie, Genealogen nr. 1/2009: 53
 • ———. Tilsvar til «Adelsprosjektet. Fra orden til kaos?», Genealogen nr. 2/2009: 35
 • Myhrvold, Jan: Rapport fra Høstmøtet 2008, Genealogen nr. 1/2009: 48
 • ———. Utvandring fra Finnskogen til Ingermanland i 1692, Genealogen nr. 2/2009: 15
 • ———. Jakten på Svenskemarja, Genealogen nr. 2/2009: 17
 • ———. Skogfinner i de norske folketellingene, Genealogen nr. 2/2009: 21
 • Myrstad, Trond: «Han er en meget tyvagtig person av en tyvagtig familie …», Genealogen nr. 2/2009: 22
 • Nedrud, Rune og Høgenhoff, Carsten Berg: Publikasjoner på genealogi.no – digitale muligheter og rettigheter, Genealogen nr. 1/2009: 5
 • Nedrud, Rune: Per Ingolf Braastad 1912–2008, Genealogen nr. 1/2009: 9
 • Nedrud, Rune: Europeiske aner: På rundreise i vikingtiden en novemberdag, Genealogen nr. 1/2009: 51
 • Roede, Lars: En duk med dokumentasjon, Genealogen nr. 1/2009: 41
 • Skjedsvoll, Jakup: Seminar om Bratt-slekta på Bjølstad i Gudbrandsdalen, Genealogen nr. 1/2009: 46
 • Solberg, Thorleif: Gale patronymikon på Ringerike 1664?, Genealogen nr. 1/2009: 43
 • Vigerust, Tore H: NST som vitenskapelig tidsskrift, Genealogen nr. 1/2009: 18
 • ———. Åneland-ætten i Evje og folket på Rånå i Austre Moland, Genealogen nr. 1/2009: 10
 • ———. Odelsjordebøker fra 1600-tallet: forslag til kildeutgivelse, Genealogen nr. 1/2009: 35
 • ———. Mitt våpenskjold, en armbrøst, Genealogen nr. 2/2009: 37
 • Øyane, Lars Erik: Ny litteratur: Ny lærebok i utvandringsforsking for nybyrjarar, anmeldelse av Liv Marit Haakenstads "Slektsgranskerens guide til utvandringen", Genealogen nr. 1/2009: 51

  Genealogen (2010)
 • Fra redaksjonen, Genealogen nr. 1/2010: 3
 • Formannens spalte: Våren er her, og tid for å plante, Genealogen nr. 1/2010: 4
 • Seglutgaven nærmer seg utgivelse, Genealogen nr. 1/2010: 5
 • Carsten Berg Høgenhoff: Nettpublisering av drøyt 20 000 sider innlånte diplomer ved Kildeskrift på Riksarkivet 6
 • Anne Marit Berge: Interaktivt slektstre på nettet: Geni.com, Genealogen nr. 1/2010: 8
 • Tor Weidling: Kongebrev: Om ekteskapsbevillinger og konfirmasjon på testamenter, Genealogen nr. 1/2010: 12

  DEBATT:
 • Roald Lyngvær: Tilsvar til Lars Løberg: Syv parter, ergo syv barn, Genealogen nr. 1/2010: 16
 • Lars Løberg: Mer dill om Dall, Genealogen nr. 1/2010: 17
 • Lars Ove Wangensteen: Statsarkivar Per-Øivind Sandberg er blitt pensjonist, Genealogen nr. 1/2010: 24
 • Svein Arnolf Bjørndal: Nøstvet i Ås forbundet med Åmot i Lier allerede tidlig på 1600-tallet?, Genealogen nr. 1/2010: 26

  PRESTENYTT:
 • Are S. Gustavsen: Ole Hanibal Hoff og Hof prestegård på Toten, Genealogen nr. 1/2010: 38

  REFERATER:
 • Norge i 1743 – heldagsseminar ved Riksarkivet, Genealogen nr. 1/2010: 42
 • Familievennlig fotosafari og jakten på familien Mylius, Genealogen nr. 1/2010: 43
 • Rapport fra navneseminaret lørdag 21. november 2009, Genealogen nr. 1/2010: 44

  ÅRSMØTEPAPIRER:
  Årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2009, Genealogen nr. 1/2010: 59
  Forslag til endring av vedtektene, Genealogen nr. 1/2010: 60
  Innstilling til årsmøtet 2010 fra valgkomiteen i Norsk Slektshistorisk Forening, Genealogen nr. 1/2010: 61
  Forslag til årsregnskap for Norsk Slektshistorisk Forening 2009, Genealogen nr. 1/2010: 62

  Ny litteratur, 47
  Nytt om navn, 58
  Spørsmål og svar, 63

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005