| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Forfatterregister

Sist ajourført:
25.11.2005

 

 

 

MEDLEMSBLAD / GENEALOGEN

A-D

 
 

[anonyme/ukjente]

 • "Gamle gravskrifter [Sogneprest Johan Aagaard Smith til Nannestad og hans hustru Sara Lovise Nyrop]." Norsk slektshistorisk forening: Medlemsblad 1990, nr. 1 (1990): 18-19.
 • "Hva en gammel bibel kan inneholde av slektsopplysninger." Norsk slektshistorisk forening: Medlemsblad 1990, nr. 2 (1990): 14-15.
 • "Litt om mål og myntverdiene i gammel tid, og om forskjellige uttrykk." Norsk slektshistorisk forening: Medlemsblad 1991, nr. 1 (1991): 14-15.
 • "Schweigaards Statu. Ny Illustreret Tidende, 14. juni 1885." Norsk slektshistorisk forening: Medlemsblad 1989, nr. 1 (1989): 30.


A

 • Alnes, Astrid E. "Oslo Bymuseums fotosamling. En kort presentasjon." Norsk Slektshistorisk Forening, Medlemsblad 1995, nr. 2 (1995): 10-11.
 • Alnæs, Egil. "Hva er vel et navn?" Genealogen 1997, nr. 2 (1997): 36-37.
 • Alstadsæter, Lars Harald. "Gjetergutten som ble banebrytende lokalhistoriker." Genealogen nr. 2/2005: 6-11.
 • Amundgård, Arne. "Arkivene ved Toten økomuseum." Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 14-17.
 • ———. "Vestoppland Slektshistorielag." Genealogen 1996, nr. 1 (1996): 12-13.
 • Anker, C. J. "Dansk-norsk Generalfeltmarschal Grev Louis de St. Germain." Norsk slektshistorisk forening: Medlemsblad 1990, nr. 1 (1990): 24-25.
 • Arneberg, Inger. "Litt mer om sorenskriver Edvard Røring og hans etterslekt." Norsk slektshistorisk forening: Medlemsblad 1989, nr. 2 (1989): 4-7.
 • Arntzen, Jon Gunnar: "Personalhistorie - den umulige disiplin?". Genealogen nr. 1/2002: 6-14.
 • Asak, Per Otto, (1942–). "Arneberg i Solør – en kommentar til Lars Løbergs artikkel "Nye biter i et gammelt puslespill..."" Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 20-22.
 • ———. "En kommentar til Per Reidar Christiansens: 'En ætt fra Holter med forbindelser til Røyken, Tronstad i Hurum og Tjuvkil-ætten i Båhuslen' i Genealogen nr. 1/2003." Genealogen nr. 1/2004: 52.
 • Askerøi, Tom. "Pape-slekter i Norge." Genealogen nr. 1/2004: 47-51.


B

 • Bache, Per Henrik, Lars Løberg, (1960–), Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–) og Per Reidar Bjørnerud Christiansen, (1968–). "Debatt: Gjensdig styrerepresentasjon til alles beste [Løberg]. Replikk til Trygve Stoltenberg [Vigerust]. Tilsvar til Stoltenberg [Bache]. Kommentar til Bache [Christiansen]. Tid for samlokalisering [Vigerust]." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 10-12 og 66.
 • Barlaup, Ola. "Mikrofilm av Kirkebøker. Ajourført oversikt." Norsk slektshistorisk forening: Medlemsblad 1987, nr. 2 (1987): 7-11.
 • Becken, Svein. "Kan 'Familysearch" være til nytte?" Genealogen nr. 1/2005: 56-57.
 • ———. "Stranger-slekten i Christiania." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 55-57.
 • Berggren, Ulf. "Släktforskning i Sverige." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 37-40.
 • Bielke, Bernt G[illis], (1919–). "Mossing." Norsk slektshistorisk forening: Medlemsblad 1989, nr. 2 (1989): 20-21.
 • Bjercke, Alf R. "Dansk-norske leietropper i europeiske felttog fra 1680-1714." Genealogen 2003, nr. 2 (2003): 12-17.
 • Bjønnes, Anders, (1960–). "Personlige segl fra fullmaktsbrevene i forbindelse med hyllingene i 1591 og 1610." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 25.
 • Bjørkenes, Bergljot Holte. "Folk og slekt i gamle Trondenes." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 54-55.
 • Bratberg, Terje, (1955–). "Falske adelsmenn!" Genealogen 1999, nr. 1 (1999): 18-19.
 • Bugge, Kjeld, (1912-1990). "Dikterpresten Marcus Volquartz's slekt." Norsk slektshistorisk forening: Medlemsblad 1988, nr. 2 (1988): 22-24.


C

 • Christensen, Jan. "Grenland Ættehistorielag." Norsk Slektshistorisk Forening, Medlemsblad 1995, nr. 3 (1995): 8-9.
 • Christiansen, Per Reidar Bjørnerud, (1968–). "Bondesegl i Danske Kanselli." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 54.
 • ———. "En forening ser dagens lys – litt om stiftelsen av NSF og personene som stod bak." Genealogen 2001, nr. 2 (2001): 7-9.
 • ———. "En ætt fra Holter i Nes med forbindelser til Røyken, Tronstad i Hurum og Tjuvkil-ætten i Båhuslen". Genealogen nr. 1/2003: 22-39.
 • ———. "En ættlegg fra Kvåle i Bygland 1642." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 50-53 og 55.
 • ———. "Erlend Fartegnsson - en ukjent adelsmann?". Genealogen nr. 2/2002: 36-37.
 • ———. "Gamle skifter. 1. Et storskifte på Dåreid i Spind i Vest-Agder." Genealogen 1999, nr. 2 (1999): 24-37.
 • ———. "Gamle slekter på Rødby-gårdene i Hurum." Genealogen 2000, nr. 1 (2000): 35-46.
 • ———. "Gamle slektskretser på Tofte, Holtnes og Skjøttelvik i Hurum." Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 30-50.
 • ———. "Hans Jakobssøn Lo og sveinene på Akershus slott 1557–61." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 23-24.
 • ———. "Kommentarer til gamle slektskretser på Tofte, Holtenes og Skjøttelvik i Hurum." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 44.
 • ———. "Historien om da Ola Johansson på Eik i Hurum ble vanfør". Ex fontibus. Genealogen nr. 2/2002: 61.
 • ———. "Jorddrotten og leilendingen Tormod Jonsson. Fra Skjelsvik i Eidanger til Klyve i Solum."
 • ———. "Litt om ættene på Bergan Nedre og Åserum i Hedrum." Genealogen 1998, nr. 2 (1998): 20-28.
 • ———. "Middelalder-genealogi: Skanke ätten." Melding av Roger de Robelin: Skanke ätten, Røros 1995. 576 s. ill. Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 42-45.
 • ———. "Mikrofilm. Svein Warberg intervjuet av Per Reidar Bjørnerud Christiansen." Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 22-25.
 • ———. "Ny viten om ætten fra Grimsrød på Jeløya." Genealogen nr. 1/2004: 37-47.
 • ———. "Om seg selv, slektshistorie og NSF: Gunnar Christie Wasberg." Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 25-28.
 • ———. "Prosjekt Teleslekt nedlegges!" Genealogen 1998, nr. 1 (1998): 28-29.
 • ———. "Slekt Norge – nyheter for slektsforskere." Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 8-10.
 • ———. "Slektsforskere som innholdsleverandører til Internett." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 13-17.
 • ———. "Slå hull på mytene!" Genealogen 2000, nr. 2 (2000): 54-55.
 • ———. "«Stavning av gamla förnamn» - en svensk debatt om skrivemåten av personnavn." Genealogen 1997, nr. 1 (1997): 35-38.
 • ———. "Svar til spørsmål nr. 11/95, stilt av Esper Lønborg i medlemsblad nr. 2/95. Litt om Friis av Landvik, Torup, von Ansbach og Bringsvær-ætten." Genealogen 1996, nr. 2 (1996): 38-39.
 • ———. "Tjuvkil-ætten i Båhuslen og odelen til Tronstad og Tronstadgodset i Hurum." Genealogen nr. 1/2005: 37-54.
 • ———. "Var lagmannen Jørgen Claussøn stamfar til slekten Valravn?" Genealogen nr. 2/2004: 7-17.
 • ———. "Var Tord Benkestokks ektefelle av Tjøtta-ætt eller en "Skjolderbånd til Bro"?". Genealogen nr. 2/2002: 49-58.
 • ———, Lars Løberg, (1960–), Tore H[ermundsson] Vigerust, (1955–) og Per Henrik Bache. "Debatt: Gjensdig styrerepresentasjon til alles beste [Løberg]. Replikk til Trygve Stoltenberg [Vigerust]. Tilsvar til Stoltenberg [Bache]. Kommentar til Bache [Christiansen]. Tid for samlokalisering [Vigerust]." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 10-12 og 66.
 • Cissé, Yacoub. "Pete Brown - et norsk musikkikon." Genealogen 2003, nr. 2 (2003): 6-9.


D

 • Dahlstedt, Fyr Gullik. "1600-tallsslekten på Gjørv i Inderøy." Genealogen 2001, nr. 1 (2001): 26-43.
 • Dybdahl, Kjell. "Hvordan jeg fant slektninger i USA." Genealogen 1996, nr. 3 (1996): 10.

 

 

| [anonym] - d | e - i | j - m | n - s | t - å |

 

 genealogi.no | Robert Chr. H. Skogly


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005