| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Arkiv

Sist ajourført:
01.05.2007

 

Innhold, denne side:

Genealogen nr. 2/2006
Genealogen nr. 1/2006
Genealogen nr. 2/2005
Genealogen nr. 1/2005
Genealogen nr. 2/2004
Genealogen nr. 1/2004
Genealogen nr. 2/2003
Genealogen nr. 1/2003
Genealogen nr. 2/2002
Genealogen nr. 1/2002
Genealogen nr. 2/2001

 

 

 

 

GENEALOGEN

ARKIV
Genealogen

 
Genealogen nr. 2/2006
20. årgang

Medlemsbladet inneholder disse artiklene:

 • Annfelt, Trine. "Er røtter medfødt?" Debattinnlegg. Genealogen nr. 2/2006: 16-17
 • Arntzen, Jon Gunnar. "Ikke akkurat "Hole in one", men Par for the course". Rapport fra den 27. internasjonale genealogi- og heraldikkonferansen, St. Andrews, Skottland. Genealogen nr. 2/2006: 7-9
 • Arntzen, Jon Gunnar. "Om å stå på egne ben - eller skyte seg i foten". Genealogen nr. 2/2006: 46-52.
 • Bjønnes, Anders. "Lif Tybring i foreningens tjeneste". Genealogen nr. 2/2006: 21-24
 • Fure, Jorunn Sem."Genealogien i rasestatens tjeneste." Foredrag fra NSFs årsmøte 22. mai 2006. Genealogen nr. 2/2006: 10-15.
 • Høgenhoff, Carsten Berg: "Sol-og lærerik sommertur til Hurum." Rapport fra NSFs sommertur. Genealogen nr. 2/2006: 54-55.
 • Høgenhoff, Carsten Berg og Snildal, Anders: "Rapport fra Sveriges Släktforskardagar i Stockholm, 12.-13. august." Genealogen nr. 2/2006: 55-59.
 • Løberg, Lars. "Selvsagt er røtter medfødt." Debattinnlegg. Genealogen nr. 2/2006: 17.
 • Nedrud, Rune. "Om Rist og Ringemuth i april." Rapport fra møte i Europeiske aner. Genealogen nr. 2/2006: 53.
 • Rostrup, Randi. "Prestenytt: Audun Eriksen, prest på Nordmøre 1640-1654." Genealogen nr. 2/2006: 19-20
 • Rostrup, Randi. "Bidrag til futesoga for Nordhordland og Voss." Genealogen nr. 2/2006: 25-45.
 • Vigerust, Tore H. "Abedisse Valborg" Genealogen nr. 2/2006: 6.
 • Vigerust, Tore H. "Tilvekst 2006 til Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek - anskaffet ved Sveriges Släktforskardagar i Stockholm 12.-13. august 2006" Genealogen nr. 2/2006: 58.

Faste spalter m.v.:
Innkalling til høstmøtet 2006 (3. omslagsside)
Fra redaksjonen (s. 3)
Formannens spalte: Eliter i debattfora (s. 4-5)
Protokoll fra årsmøtet. (s. 5) .
Gustavsen, Are S. "Forening for jødisk slektsforskning" (s. 24).
Gustavsen, Are S. "Mer om lagmannen i Steig" (s. 63)
Rettelse til Båhuslens litteratur og mer om forfatterne (s. 50-51)
Ny litteratur (s. 59-63)
Gaver til foreningen 2004 og 2005 - tillegg (s. 63)
Spørsmål og svar (s. 64)

(Listen er ikke fullstendig for alle smånotiser m.v.)

 

 
Genealogen nr. 1/2006
20. årgang

 

 

 

 • Genealogen (2006)
 • Albretsen, Carl S. "Slekten, kystbykulturen og vandalisme." Genealogen nr. 1/2006: 20-21.
 • Christiansen, Per Reidar. "Foss-ætten fra Øvre Eiker. (Håvard Jonssons ætt)." Genealogen nr. 1/2006: 22-37.
 • Gustavsen, Are S. "Godt fremmøte på Tordenstjerne-seminar." Genealogen nr. 1/2006: 38.
 • Lihaug, Elin Galtung. "Eesti Genealoogia Selts 15-årsjubileum. Tallinn, 2. november 2005." Genealogen nr. 1/2006: 39-40.
 • Løberg, Lars. "Husmannsvesenet på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Foredrag for slektsforskerdagen i Oslo 29. oktober 2005." Genealogen nr. 1/2006: 13-21.
 • Myhrvold, Jan. "Anbytarforum fortsatt delvis stengt." Genealogen nr. 1/2006: 5.
 • Myhrvold, Jan. "Skandinavisk skogfinsk konferanse 2005." Genealogen nr. 1/2006: 42-44.
 • Ottesen, Odd. "En bok og dens eiere." Genealogen nr. 1/2006: 6-12.
 • Vigerust, Tore H. "Deutsche Zentralstelle für Genealogie, Leipzig." Genealogen nr. 1/2006: 40-41.
 • Vigerust, Tore H. "Utvalgte kilder til Båhuslens slektshistorie - del 2." Genealogen nr. 1/2006: 46-50.
 • Wiksaas, Arnfinn. "Slektssjåvinisme, eller hva?" Genealogen nr. 1/2006: 51.

 

Genealogen nr. 2/2005
19. årgang

 

Hittil siste nummer av Genealogen  
utkom i november 2005.

 

Medlemsbladet inneholder disse artiklene:

 • Alstadsæter, Lars Harald. "Gjetergutten som ble banebrytende lokalhistoriker." Genealogen nr. 2/2005: 6-11.
 • Christiansen, Per Reidar. "Jorddrotten og leilendingen Tormod Jonsson. Fra Skjelsvik i Eidanger til Klyve i Solum." Genealogen nr. 2/2005: 24-25.
 • Gustavsen, Are S. "Riksarkivet åpner seg for publikum." Genealogen nr. 2/2005: 36-38.
 • Gustavsen, Are S. "Store Solum i skyggen av Tordenstjerne. Genealogen nr. 2/2005: 45-47.
 • Holden, Finn. "Anmeldelse av en slektsbok - en takk og kommentar." Genealogen nr. 2/2005: 58-59.
 • Hosar, Hans P. "Nye trendar og kvalitetssikring i bygdebøker." Genealogen nr. 2/2005: 17-22.
 • Hunskaar, Kristian. "Omkring Åserum-ætlingenes Lo-avstamning." Genealogen nr. 2/2005: 12-16.
 • Lunde, Trond Øivindson. "Wergelandssønnen Olaf Knudsen - læreren på Nøtterøy." Genealogen nr. 2/2005: 39-42.
 • Løberg, Lars. "En heraldisk kvinnehistorie." Genealogen nr. 2/2005: 43-44.
 • Løberg, Lars. "Skiftematematikk med forviklinger. Generaltollforvalter Johan Garmann og Madame Karen Frimans skifte." Genealogen nr. 2/2005: 33-35.
 • Løberg, Lars. "Sommerturen 2005." Genealogen nr. 2/2005: 49.
 • Myhrvold, Jan. "Fra Finnskogdagene 2005". Genealogen nr. 2/2005: 50-52.
 • Myhrvold, Jan. "Fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltagelse ved Sveriges Släktsforskardagar i Göteborg 26.-28. august 2005. II. Inntrykk fra Kronohuset." Genealogen nr. 2/2005: 55-57.
 • Snildal, Andreas. "Skannede kirkebøker." Genealogen nr. 2/2005: 23.
 • Steen-Karlsen, Torbjørn. "Vestfold Slektshistoriesenter åpnet på Nauen gård ved Tønsberg." Genealogen nr. 2/2005: 30-32.
 • Vigerust, Tore H. "Fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltagelse ved Sveriges Släktsforskardagar i Göteborg 26.-28. august 2005. I. Reisen gjennom Båhuslen." Genealogen nr. 2/2005: 53-55.
 • Vigerust, Tore H. "Fra Norsk Slektshistorisk Forenings deltagelse ved Sveriges Släktsforskardagar i Göteborg 26.-28. august 2005. III. Tilvekst 2005 til Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek." Genealogen nr. 2/2005: 57.
 • Vigerust, Tore H. "Liste over brannsvenner (stråleførere) ved Sprøyten i Fredrikstads Forstad 21.12.1807." Genealogen nr. 2/2005: 48.
 • Vigerust, Tore H. "Spørsmålet om en felles samlende slektsforskerdag i Norge." Genealogen nr. 2/2005: 25-28.

 

Faste spalter m.v.:

Fra redaksjonen (s. 3)
Formannens spalte: Bibliotekbruk kontra internett (s. 4-5) 
Protokoll fra årsmøtet 28. april 2005 (s. 5)
Vigerust, Tore H.: Leif Mether 16. september 2005 (s. 29)
Pettersen-Dahl, Terje: Åpning av Vestfold Slektshistoriesenter (s. 31)
Schrödl von Greiffenstein: 2005 - en arkivodyssé (s. 38)
Gustavsen, Are S.: Feil om Studenter ved Kjøbenhavns Universitet (s. 47)
Ny litteratur (s. 59-62)
Spørsmål og svar (s. 63-64)
Veiledning for NSFs distriktsrepresentanter (omslagsside)
Ny giv rundt distriktsrepresentantene (omslagsside)

(Listen er ikke fullstendig for alle smånotiser m.v.)

 

 
Genealogen nr. 1/2005
19. årgang

 

Hittil siste nummer av Genealogen  
utkom i april 2005.

 

Medlemsbladet inneholder disse artiklene:

 • Becken, Svein. "Kan 'Familysearch" være til nytte?" Genealogen nr. 1/2005: 56-57.
 • Christiansen, Per Reidar. "Tjuvkil-ætten i Båhuslen og odelen til Tronstad og Tronstadgodset i Hurum." Genealogen nr. 1/2005: 37-54.
 • Gustavsen, Are S. "Litt nytt om slekten Brun fra Marstrand." Genealogen nr. 1/2005: 10.
 • Høyendahl, Sten. "Stillau Kristensson fra Søndre Vines i Skiptvet." Genealogen nr. 1/2005: 55.
 • Myhrvold, Jan. "Slekt Norge - 5 år på nett." Genealogen nr. 1/2005: 68.
 • Ryberg, Anders. "Litteratur om Bohuslän." Genealogen nr. 1/2005: 5-10.
 • Ryberg, Anders. "Viktigare Internetsidor vid släktsforskning i Bohuslän." Genealogen nr. 1/2005: 32-33.
 • Snildal, Andreas. "En gammel kvenslekt fra Lyngen i Troms." Genealogen nr. 1/2005: 58-67.
 • Steen-Karlsen, Torbjørn. "Min slekt fra Båhuslen." Genealogen nr. 1/2005: 27-31.
 • Tollesson, Jörgen. "Båhusarkivet." Genealogen nr. 1/2005: 34-36.
 • Vigerust, Tore H. "Utvalgte kilder til Båhuslens slektshistorie." Genealogen nr. 1/2005: 11-26.

 

Faste spalter m.v.:

Inkalling til Norsk Slektshistorisk Forenings Årsmøte 2005 (omslagsside)
Fra redaksjonen (s. 3)
Formannens spalte: Å slåss mot folkeregisteret (s. 4)
"For frivillig innsats" (Aida Klaveness) (s. 57)
Litteraturanmeldelser (s. 69-73)
Bøker gitt til foreningen 2002 og 2003 (s. 74-75)
Forslag til årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2004/2005 (s. 76-77)
Forslag til årsregnskap 2004 (s. 78-79)
Innstilling fra valgkomitéen i Norsk Slektshistorisk Forening (s. 79)
Spørsmål og svar (s. 80)

(Listen er ikke fullstendig for alle smånotiser m.v.)

 

 

Genealogen nr. 2/2004
18. årgang

 

Hittil siste nummer av Genealogen utkom i november 2004.

 

Medlemsbladet inneholder disse artiklene:

 • Christiansen, Per Reidar. "Var lagmannen Jørgen Claussøn stamfar til slekten Valravn?" Genealogen nr. 2/2004: 7-17.
 • Langekiehl, Atle Steinar. "Slektene på Skog i Skiptvet og Søgård i Øymark. Nye innfallsvinkler til to slekter i bondearistokratiet med adelig bakgrunn." Genealogen nr. 2/2004: 37-53.
 • Lihaug, Elin Galtung. "Slesvig - et spørsmål om identitet." Genealogen nr. 2/2004: 54.
 • Lunde, Trond Øivindson. "Oskar Alexander Hansen Braatens slekt."  Genealogen nr. 2/2004: 23-26.
 • Løberg, Lars (litteraturanmeldelse). "Folkmängden på finnskogarne." Genealogen nr. 2/2004: 61-62.
 • Myhrvold, Jan. "Rapport fra släktsforskardagarna 2004 i Östersund." Genealogen nr. 2/2004: 56-57.
 • Myhrvold, Jan. "Skogfinsk genealogi i Norge." Genealogen nr. 2/2004: 27-36.
 • Nedrebø, Yngve (litteraturanmeldelse). "Norsk innvandringshistorie." Genealogen nr. 2/2004: 59-61.
 • Nedrud, Rune. "Sommerturen til Båhuslen." Genealogen nr. 2/2004: 55.
 • Ugulen, Jo Rune (litteraturanmeldelse). "Norsk Landbruk gjennom 6000 år [Norges Landbrukshistorie I-IV]." Genealogen nr. 2/2004: 63-64.
 • Vigerust, Tore H. "Arkivundersøkelser i Nord-Tyskland: Hvor og Hvordan?" Genealogen nr. 2/2004: 18-22.

 

Faste spalter m.v.:

Fra redaksjonen (s. 3)
Formannens spalte: Om slektsfaglige møteplasser (s. 4-5)
Protokoll fra NSFs Årsmøte 2004 (s. 5-6)
Litteraturanmeldelser (s. 59-64)
Velkommen til en hyggelig slektsopplevelse i Ullevålsveien 1: Biblioteket (s. 64)
Norsk Slektshistorisk Forening; Høstmøtet (omslagsside)

 

 
 
Genealogen nr. 1/2004
18. årgang

 

Utkom i mars 2004.

Medlemsbladet inneholder disse artiklene:

 • Asak, Per Otto. "En kommentar til Per Reidar Christiansens: 'En ætt fra Holter med forbindelser til Røyken, Tronstad i Hurum og Tjuvkil-ætten i Båhuslen' i Genealogen nr. 1/2003." Genealogen nr. 1/2004: 52.
 • Askerøi, Tom. "Pape-slekter i Norge." Genealogen nr. 1/2004: 47-51.
 • Christiansen, Per Reidar. "Ny viten om ætten fra Grimsrød på Jeløya." Genealogen nr. 1/2004: 37-47.
 • Hunskaar, Kristian. "Bygdekvelder i regi av NSF." Genealogen nr. 1/2004: 53.
 • Høyendahl, Sten. "En eldgammel bonde fra Askim. Knut Bjørnsson Dramstad (1646-1739) ig hans slekt." Genealogen nr. 1/2004: 9-25.
 • Lihaug, Elin Galtung. " Utradisjonelle metoder - slektsforskning utenfor Norge." Genealogen nr. 1/2004: 26-29.
 • Myhrvold, Jan. "Rapport fra Finnsams arkivkonferanse 2004." Genealogen nr. 1/2004: 54-55.
 • Snildal, Andreas. "Kvener i slektsforskningen." Genealogen nr. 1/2004: 30-36.
 • Utne, Ivar. "Ingrid Alexandra - navn for ei dronning." Genealogen nr. 1/2004: 6-8.

 

Faste spalter m.v.:

Fra redaksjonen (s. 3)
Nye redaksjonsmedarbeidere (s. 4)
Formannens spalte: Gledelige begivenheter (s. 5)
(Styret:) Ny giv i distriktene (s. 8)
Ny litteratur (s. 56-59)
Forslag til årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2003/2004 (s. 60-61)
Forslag til årsregnskap 2003 (s. 62-63)
Innst. fra valgkomitéen i Norsk Slektshistorisk Forening (s. 63)
Sommertur lørdag 12. juni 2004 (s. 63) 
Spørsmål og svar (s. 64)
Årsmøte 2004: Innkalling (omslagsside)
Har du malte portreretter i familien? (omslagsside)

 


Genealogen nr. 2/2003
17. årgang

 

Hittil siste nummer av Genealogen utkom i midten av november 2003.

Medlemsbladet inneholder disse artiklene:

 •  Bjercke, Alf R.: Dansk-norske leietropper i europeiske felttog fra 1680-1714 (s. 12)
 •  Cissé, Yacoub: Pete Brown - et norsk musikkikon (s. 6)
 •  Kristiansen, Jan Ivar: Rommerich-"mysteriet" løst! (s. 61)
 •  Løberg, Lars: En sørgelig skjebne... (s. 54)
 •  Løberg, Lars: Evas sju døtre - en fortelling om våre genetiske formødre (s. 10)
 •  Løberg, Lars: Jon Gunnar Arntzens foredrag: Borgerlige Bohemer? (s. 50)
 •  Paasche, Anne Franck: Referat fra Nordgen-seminar på Åland 2003 (s. 28)
 •  Rostrup, Randi: Karine Michelsdatter og hennes to ektemenn Peder Trane og Hans Simonsen
   (s. 31)
 •  Ugulen, Jo Rune: Svenska släktforskardagar i Ronneby 2003 (s. 27)
 •  Vigerust, Tore H.: Fortegnelse over løsgjengere i Fredrikstad 1812 (s. 18) [Flere av funnene er innlagt under strays. Se oppdat.oversikt for 25. nov. 2003.]
 •  Wiborg, Svein: Kompetansemotivert innvandring til de norske glassverkene på 1700-tallet (s. 20)
 •  Frå redaksjonen (s. 3)
 •  Formannens spalte: En høst til å lese bøker (s. 4)
 •  Protokoll for NSFs årsmøte 2003 (s. 5)
 •  Bøker gitt til foreningen i 2001 (s. 54)
 •  Ny litteratur (s. 55)
 •  Spørsmål og svar (s. 62)

 
Genealogen nr. 1/2003
17. årgang

 

Hittil siste nummer av Genealogen utkom i midten av mars 2003.

 

Medlemsbladet inneholder disse artiklene:

 •  Christiansen, Per Reidar: En ætt fra Holter i Nes med forbindelser til Røyken, Tronstad i Hurum og Tjuvkil-ætten i Båhuslen (s. 22)
 •  Hernes, Ivar: Pastor Johan Arnt Olsen Wangberg (s. 40)
 •  Lucy, Marit: Norsk genealogi i USA (s. 51)
 •  Løberg, Lars: Årets begivenhet i slektsforskerkretser (s. 5)
 •  Petersen, Asmund: Petersen von Fyren - En bedre hypotese om opphav? (s. 54)
 •  Rostrup, Randi: Michel Trane på Sunnmøre - ei korreksjon (s. 18)
 •  Sandberg, Per-Øivind: Genealogen Christian Dag Spangen - 100 år siden hans fødsel (s. 13)
 •  Skjerve, Leiv: Ættleggen fra Trondhjem 1612 var vedlagt en søknad som ikke ble innvilget (s. 19)
 •  Skjerve, Leiv: Et epitafium i Melhus kirke og slekten Lindved i Norge (s. 46)
 •  Skogly, Robert Chr. H.: Foreningens nettsider (s. 12)

 

 •  Frå redaksjonen (s. 3)
 •  Formannens spalte: For smalt for Forskningsrådet! (s. 4)
 •  Årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2002/2003 (s. 8)
 •  Forslag til årsregnskap 2002 (s. 10)
 •  Ny litteratur (s. 58)
 •  Spørsmål og svar (s. 63)

 

Genealogen nr. 2/2002
16. årgang
Faksimile av Genealogen nr. 2/2002

Medlemsbladet inneholder disse artiklene/epistlene [Ex fontibus]:

 

 •  Christiansen, Per Reidar: Erlend Fartegnsson - en ukjent adelsmann? (s. 36)
 •  Christiansen, Per Reidar: Historien om da Ola Johansson på Eik i Hurum ble vanfør [Ex fontibus] (s. 61)
 •  Christiansen, Per Reidar: Var Tord Benkestokks ektefelle av Tjøtta-ætt eller en "Skjolderbånd til Bro"? (s. 49)
 •  Felberg, Knut: DIS-Norge, en slektsforening i vekst! (s. 40)
 •  Gustavsen, Are S.: Svenska släktsforskardagar i Borlänge 2002 (s. 42)
 •  Kristiansen, Jan Ivar: "Erik Vandringsmand" [Ex fontibus] (s. 60)
 •  Kristiansen, Jan Ivar: Nøden i Hallingdal [Ex fontibus] (s. 61)
 •  Løberg, Lars: Leif Thingsruds foredrag "Slektshistoriske kilder i kommunale arkiv" (s. 21)
 •  Myhrvold, Jan: www.fennia.nu - Et forum for skogfinsk genealogi m.m. (s. 41)
 •  Nedrud, Rune: Referat fra skandinavisk seminar i Flensburg (s. 44)
 •  Rostrup, Randi: Om løgn og forfalskning i slektslitteraturen (s. 22)
 •  Skogly, Robert Chr.: genealogi.no - foreningens hjemmesider (s. 38)
 •  Ugulen, Jo Rune: Litt meir om tjuven Ola Kristoffersson frå Ølen [Ex fontibus] (s. 62)
 •  Utne, Ivar: Gifte kvinners etternavn, slektsnavn og mellomnavn (s. 5)
 •  Frå redaksjonen (s. 3)
 •  NSFs sommertur 2002 (s. 18)
 •  Protokoll fra årsmøtet (s. 20)
 •  Trygve Stoltenberg in memoriam (s. 59)
 •  Spørsmål og svar (s. 63)

 

Genealogen nr. 1/2002
16. årgang

Hittil siste nummer av Genealogen utkom i begynnelsen av april 2002.
Tema for utgivelsen er personalhistorie.

Medlemsbladet inneholder bl.a. disse artiklene:

 • Arntzen, Jon Gunnar: Personalhistorie - den umulige disiplin? (s. 6)
 • Leden, Astrid: Fra dåpsattest til fødselsattest (s. 18)
 • Gustavsen, Are S.: Jubileumsfeiring med stil på Gamle Logen (s. 19)
 • Nielsen, Jens Petter: Noen slektsforbindelser mellom Uvdal, Hol og Ål (s. 21)
 • Espelid, Knut L.: Manuskriptsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen (s. 43)
 • Ugulen, Jo Rune: Ein helgelendings endelikt i Bergen 1718 (s. 51)
 • Gustavsen, Are S.: Et klede til besvær (s. 53)

I tillegg til artiklene inneholder bladet også redaksjonelt stoff, oversikt over bøker gitt til foreningen, vedtekter for Norsk Slektshistorisk Forening, forslag til årsberetning og -regnskap for foreningen, anmeldelser og omtaler av ny litteratur (tidl. 'Bokanmeldelser'), samt spørsmål og svar fra leserne.

 


I Genealogen nr 2/2001 
            
kan du blant annet lese følgende             

 • s. 7 Per Reidar Christiansen: En forening ser dagens lys
 • s. 10: Bertil Häggman: Stavanger og Deneys Reitz
 • s. 12: Ivar Utne: Utviklinga av slektsnavn i Norge
 • s. 27: Jo Rune Ugulen: Litt om kjeldekritisk metode
 • s. 31: Ole Nygaard: Tynset-presten Rasmus Madsens etterkommere
 • s. 34: Randi Rostrup: Trane-etterkommere på Nordmøre
 • s. 40: Ex fontibus. Bidrag av Are S. Gustavsen og Jo Rune Ugulen
 • s. 49: Tore H. Vigerust: Erfaringer fra en arkivreise til Rostock 27. juli – 4. august 2001
 • s. 52: Bokanmeldelser. Bidrag av Lars Løberg, Yngve Nedrebø og Paal W. Klaveness
 • s. 56: Periodika. Bidrag av Jan M. Keus
 • s. 61: Årsmøteprotokoll
 • s. 63: Medlemmenes spørsmål og svar

 genealogi.no | Robert Chr. H. Skogly


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005