| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

Arbeidsgruppe for europeiske aner

 

MIGRASJONSEMINAR I FLENSBURG
14-15. SEPTEMBER 2002

 
PROGRAM

10.30   Samling, samtal med dem som kommit
11.00   von Hoyningen gen. Huene  om bestånden i Schleswig-arkivet
        (Gästen får max 40 min. 20 minuter för samtal som leds av Birgit)
12.00   Lunch (Frokost)
12.45   Registrering av nyankomna.
13.00   Introduktion/mål  (Gustaf/Birgit)  Tyska och nordiska språk
13.30   Migration + historia SH-området
14.00   Paus
14.05   Danska perspektiv och tyska minoriteter (Birgit)  Danska
15.00   Kaffepaus
15.20   Hans-Jürgen Schmitz Migration Sydsverige-nordtyskland- Danmark
        (tyska)
16.00   Jesper Zedlitz Tyska databanker  (tyska)
16.40   Korta kommentarer
17.00   Middag
18.30   DIS Danmark, Norge och Sverige om sina databaser på resp språk

19.00 A  Nordiskt samarbete inom migrationsforskning Östersjö- och
         Nordsjöområdet
         Birgit leder samtalet med Hans-Jürgen Schmitz som bisittare
19.00 B  Samarbete DIS och Computergenealogie  Gustaf leder

20.00   Trivselstund

Söndagen
09.00   Återkoppling. Redovisning från lördagen   (tyska)
09.40   Föreningar rapporterar med migrationssperspektiv
        DIS,  Greif, SH osv Vilka registreringar och Verkartungen pågår
        just nu som är intressanta för den som söker sina anor i annat land
        Ernst Schoeder kan också redogöra för AGoFFs arbete.
        Detta arbetspass innehåller således redogörelser för arbete inom
        många föreningar av betydelse för andra länders forskare

11.00   Tore H Vigerust  Rostock - Norge
11.40   Samtal med utvidgade geografiska perspektiv

12.00   Lunsj (Frokost)
13.00   Reservtimme.
        Ev. uppdelning i en tyskspråkig grupp och en med danska som
        huvudspråk
14.00   Summering, utvärdering.  Vem skriver rapporter åt vem?
15.00   Kaffe och avresa
 
De som ønsker å delta kan ta kontakt med Rune Nedrud,
| Arbeidsgruppen for europeiske aner |