| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Strays

Sist ajourført:
11.03.2005

 

 

ARBEIDSGRUPPE FOR EUROPEISKE ANER

Arbeidsgruppe for europeiske aner

 

Norsk Slektshistorisk Forening startet, etter 3/4 års forberedelser, den 6. januar 2000 en arbeids- og kontaktgruppe for medlemmer som arbeider med tyske og andre kontinentale genealogiske forhold. I januar 2001 ble arbeidsgruppen omdøpt til Arbeidsgruppen for europeiske aner. Nedenfor finner du forklaring på arbeidsgruppens formål, møter og andre arrangementer, oversikt over utenlandske internettsteder av interesse og lenker til andre interessante ressurser. Hvis du er interessert i å bli medlem, så send en e-post til Norsk Slektshistorisk Forening og meld deg inn, kontor@genealogi.no.

Kalender for kommende møter. Her finner du også våre tidligere arrangementer.

 

Internettressurser for genealogiske studier av europeiske aner

For Tyskland; For Frankrike

 

Arbeidsgruppens formål

 •  Å bedre kjennskapen til kontinentale (tyske og andre nabolands) arkiver, biblioteker, samlinger og foreninger som fremmer slektsforskningen.

 •  Gi deltagerne støtte ved planlegging og gjennomføring av utenlandsreiser (for dette formålet).

 •  Spre kunnskap om kontinentale genealogiske forhold ved medlemsmøter, seminarer, reiser og per e-post.

 •  Her finner du en presentasjon fra enkelte av arbeidsgruppens medlemmer.

 

Hvem kan delta

 • Alle medlemmer av Norsk Slektshistorisk Forening.

 • Personer som ikke er medlemmer og som ikke ønsker det per idag, men gjerne vil ha et kontaktforum for kontinental forskning. I realiteten har det ikke vært obligatorisk med medlemskap i NSF for å delta i arbeidsgruppen, og flere av gruppens ca 35 medlemmer står da også uten medlemskap.

 • Det kreves ikke at deltagerne har aner fra Tyskland eller andre kontinentale land, men det må kreves av deltagerne at de er motivert for å arbeide med kontinentale genealogiske forhold, og har til hensikt å anvende gruppearbeidet som en hjelp i egen, aktiv slektsforskning. Gruppearbeidet forutsetter ikke kunnskaper i tysk eller andre aktuelle nasjonale språk eller kjennskap til gotisk skrift. Men derimot et visst minimum av historiske og geografiske kunnskaper. Dessuten forstår vel de fleste at slike kunnskaper og ferdigheter som språk og skrift er selve nøkkelen til å kunne komme seg fremover med sin egen forskning.

 • Gruppens medlemmer deltar fordi de har egne små prosjekter de ønsker besvart. Medlemskap forplikter ikke den enkelte til å utføre tjenester for andre personer, for eksempel ikke-medlemmer.

 

Arbeidsprogram

 • Gruppen vil ha 2 til 4 årlige (fysiske) møter. Disse vil, inntil videre, arrangeres i Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo sentrum. Om det senere vil arrangeres møter andre steder, vil avhenge av interessen til gruppemedlemmene.

 • Organisering av arkivreiser m. m. til Tyskland og dets naboland.

 • Delta i nordiske genealogiske seminarer, reiser og konferanser om tyske og kontinentale genealogiske forhold, for eksempel i Tyskland, samt delta i planleggingen og gjennomføringen av disse.

 • Delta i slektsforskertreff og andre arrangement på kontinentet, for eksempel i Tyskland og dets naboland, som Nordelbische Genealogentreffen og Deutsche Genealogentag, som begge er årlige.

 • Holde kontakten med andre nordiske arbeidsgrupper for samme formål, for eksempel med G-gruppen (Goethe, Geschichte, Genealogie och Germania), og som dessuten arbeider med Balticum.

 • Opprette og vedlikeholde kontakt med tyske og andre kontinentale slektsforskerforeninger, blant annet ved utveksling av tidsskrifter og bøker, besøk og deltagelse ved slektsforskertreff.

 • Delta i påbyggingen av Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek med utenlandsk litteratur og hjelpemidler. Blandt annet finne opplysninger om å hjelpe til med anskaffelse av viktige håndbøker og kart, arkivkataloger, kildeutgaver m.m.

 

Arbeidsprogrammet skal selvsagt bestemmes av gruppen selv. Gruppen har ingen valgt leder. Koordinator er Elin Galtung Lihaug, mens Svein Wiborg er kasserer. Årsavgiften er kr. 50. Dette beløpet går til dekning av porto (for møteinnkallinger til dem som er uten e-post) samt til kaffe etc. ved møtene.

For videre tips, se for eksempel Utenlandske genealogiske periodika; Utenlandske håndbøker, samt Innvandrerarkivet.

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005